Închide
Închide
Închide

INTERACȚIONEAZĂ CU NOI PE REȚEAUA DE SOCIALIZARE PREFERATĂ!

Care este diferența între o poliță de asigurare de tip RCA și una de tip CASCO? (P)

Abrevierea RCA vine de la Răspundere Civilă Auto sau Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă pentru Prejudicii produse prin Accidente de Vehicule iar, conform acronymfinder.com, CASCO vine de la expresia în limba engleză „Casualty and Collision”.

Ambele concepte fac referire la acoperiri legate de utilizarea unor vehicule.

RCA este însă o asigurare de răspundere civilă față de terți pe când CASCO este o asigurare de bunuri. Cu alte cuvinte polița RCA acoperă pagubele produse unor terți de un vehicul în locul proprietarului acestuia iar polița CASCO suportă cheltuielile de reparație ale unui vehicul în locul proprietarului acestuia, indiferent de vinovăția pentru accident.

Foarte pe scurt și colocvial exprimat „polița RCA este o asigurare făcută de tine pentru alții iar polița CASCO este o asigurare făcută de tine pentru tine.”

O diferență majoră între cele două concepte este dată și de obligativitatea încheierii lor prevăzută prin lege. Astfel, polița RCA este obligatorie prin lege pe când polița CASCO este facultativă, adică este opțională și proprietarul unui vehicul o încheie numai dacă dorește.

Proprietarului unui vehicul suprins în trafic fără RCA va suporta imediat o amendă de la 1000 la 2000 de lei și pierderea plăcuțelor de înmatriculare și a talonului până la remedierea situației. Dacă situația nu este remediată în 30 de zile atunci autoritățile pot chiar dispune radierea vehicului din evidențe.

RCA este un tip de poliță de asigurare foarte reglementată prin lege, statul prin Autoritatea de Supraveghere Financiară, dictând în detaliu condițiile de asigurare valabile pentru acest tip de asigurare. ASF se implică chiar și în reglementarea tarifelor pentru polițele RCA. O poliță de asigurare este de altfel prezentată către asigurat sub forma unui document de jumătate de pagină A4, tipărit pe o singură parte deoarece toate prevederile poliței sunt cuprinse în lege și sunt aceleași pentru toți asigurătorii.

O poliță RCA este prezentată asiguratului împreună cu Cartea Verde, un alt document de asigurare ce acoperă pagubele produse terților prin accidente de vehicul în afara țării. Acoperirea oferită prin documentul Carte Verde inclus în poliță este diferită de la caz la caz, fiecare asigurător evidențiind explicit țările unde nu oferă acoperire gratuită inclusă în documentul prezentat împreună cu polița RCA. De reținut însă că cele două, RCA și Carte Verde, sunt documente de asigurare diferite cu acoperire teritorială diferită și cu condiții de asigurare diferite.

Cartea Verde poate fi înțeleasă ca RCA-ul valabil în afara țării, oferită pentru cele mai multe țări în mod gratuit de către asigurător, de aceea ele prezentându-se împreună. Acolo unde asigurătorul nu acoperă gratuit un anumit teritoriu se încheie o poliță Carte Verde separată, contra-cost.

RCA fiind o poliță obligatorie prin lege primește în acoperire toate vehiculele cu care se circulă în trafic și nu se efectuează inspecție de risc. CASCO, pe de altă parte realizează o inspecție și nu primește în asigurare decât vehiculele care îndeplinesc niște condiții minime, regula de bază fiind să nu aibă avarii existente.

Polița CASCO este prezentată clientului ca o poliță de sine stătătoare, parte integrantă din contract făcând și cererea de asigurare, condițiile contractuale, raportul de inspecție de risc și alte documente dacă este cazul. Polița casco poate fi valabilă atât pe teritoriul României cât și în afara țării în funcție de pachetul oferit de asigurător și opțiunile asiguratului.

CASCO poate conține clauze suplimentare care extind acoperirea de bază pentru evenimentele de avarii și furt pe când polița RCA are un conținut standard, prevăzut prin lege.

Sumele asigurate la RCA sunt fixe stabilite prin lege pe când la CASCO ele se stabilesc pentru fiecare vehicul în parte în funcței de valoarea de nou sau valoarea de piață a acestuia.

Concluzionând putem spune că, în afara de faptul că se referă la evenimente asigurate produse de vehicule, RCA șiCASCO sunt doua tipuri de polițe de asigurare foarte diferite. Iată mai jos o sinteză a asemănprilor și deosebirilor dintre cele două concepte:

RCA CASCO
Asigurat Proprietar vehicul Proprietar vehicul
Beneficiar Terți păgubiți Proprietar vehicul
Obligativitate Obligatorie prin lege Opțională
Acoperire teritorială România (se extinde prin polița Carte Verde) Internațională
Inspecție de risc Fără, orice vehicul e acceptat Obligatorie, nu toate vehiculele sunt acceptate
Prezentare O pagina A4, tipărită pe 1 față, conținând RCA și Carte Verde. Mai multe pagini în care sunt incluse polița, condiții contractuale, raport de inspecție de risc.
Sume asigurate 1.000.000 euro pentru pagube materiale si 5.000.000 euro pentru vătămări corporale. Diferă de la vehicul la vehicul, în principiu sunt egale cu valoarea de piață a vehiculului.

Mai nou, cumpărarea RCA online este din ce în ce mai frecventă, unul dintre website-urile care oferă această posibilitate fiind Siguras.ro. Pagina pentru achiziție asigurare rca online o găsiți aici.

reclama